Kvalitetssikring og lovpligtige oplysninger

Randers HF & VUC arbejder systematisk med kvalitetssikring og - udvikling igennem skolens kvalitetsstyringssystem:

Kvalitetsstyringssystem på Randers HF & VUC, 2022

Kvalitetsstyringssystemet er baseret på:

Du kan finde skolens strategi 2019-2024 her. Årligt udarbejdes en opfølgningsplan, der sikrer skolens strategiske udvikling:

Opfølgningsplan 2021-22

Opfølgningsplan 2020-21

Opfølgningsplan 2019-20

På baggrund af udviklingen og trivselsmålinger har skolens ledelse endvidere udarbejdet Selvevaluering 2022.

Whistleblowerordning

Medarbejdere ved Randers HF & VUC kan benytte whistleblowerordningen, hvis der sker uregelmæssigheder, brud på lovgivningen, kritiske forhold mm.

Nogle gange er det muligt at gå direkte til ledelsen og/eller arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant med denne information. Andre gange kan dette føles vanskeligere. Den anonyme whistleblowerordning skal ses som et supplement til de almindelige eksisterende muligheder og skal styrke tilliden og gennemsigtigheden i hele virksomheden, således at medarbejdere ikke skal være tilbageholdende med at videregive viden eller indsigt begrundet i utryghed, eller at den pågældendes identitet bliver kendt.

Den konkrete procedure og mulighed for indberetning findes på skolens interne kommunikationskanaler.

Der har fra etablering af Whistleblowerordningen pr. 17/12-21 og til udgangen af kalenderåret 2023 ikke været nogen indberetninger.

Aktuelle uddannelser:

Højere forberedelseseksamen (HF) tilrettelagt som 2-årigt forløb

Højere forberedelseseksamen (HF) tilrettelagt som enkeltfag

Almen voksenuddannelse (AVU)
Forberedende Voksenundervisning (FVU)
Ordblindeundervisning (OBU)


> Se evt. også vores retningslinjer for driftsoverenskomstparter

Læs også om: