Kvalitetssikring og lovpligtige oplysninger

Aktuelle uddannelser:

Højere forberedelseseksamen (HF) tilrettelagt som 2-årigt forløb

Højere forberedelseseksamen (HF) tilrettelagt som enkeltfag

Almen voksenuddannelse (AVU)
Forberedende Voksenundervisning (FVU)
Ordblindeundervisning (OBU)


> Se også den fælles tilsynsplan for FVU og OBU

Læs også om: