Kvalitetssikring og lovpligtige oplysninger

Randers HF & VUC arbejder systematisk med kvalitetssikring og - udvikling igennem skolens kvalitetsstyringssystem:

Kvalitetsstyringssystem på Randers HF & VUC, 2022

Kvalitetsstyringssystemet er baseret på:

Randers HF & VUC arbejder målrettet og systematisk med fastholdelse af elever og kursister:

Opfølgningsplan for fastholdelse 2021-22

Opfølgningsplan for fastholdelse 2020-21

Opfølgningsplan for fastholdelse 2019

Du kan finde skolens strategi 2019-2024 her. Årligt udarbejdes en opfølgningsplan, der sikrer skolens strategiske udvikling:

Opfølgningsplan 2021-22

Opfølgningsplan 2020-21

Opfølgningsplan 2019-20

På baggrund af udviklingen og trivselsmålinger har skolens ledelse endvidere udarbejdet Selvevaluering 2022.

Aktuelle uddannelser:

Højere forberedelseseksamen (HF) tilrettelagt som 2-årigt forløb

Højere forberedelseseksamen (HF) tilrettelagt som enkeltfag

Almen voksenuddannelse (AVU)
Forberedende Voksenundervisning (FVU)
Ordblindeundervisning (OBU)


> Se også den samlede tilsynsplan for FVU og OBU

og > Randers HF & VUC's egen tilsynsplan.

Læs også om: