Værd at vide om SU

Som studerende på Randers HF & VUC kan du søge om SU. For at modtage SU skal du være studieaktiv.


Hvornår kan du søge om SU?

Du kan få SU, fra kvartalet efter du fylder 18 år. Fylder du fx 18 år i juli, kan du få SU fra oktober. Kvartalerne starter 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.
Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte (boligydelse og børnetilskud tæller ikke med).

Du kan tidligst søge SU en måned før studiestart (den dato, du er berettiget til SU fra).
Er du fx berettiget til SU fra 1. oktober, kan du tidligst søge 1. september.
Hvis du er fyldt 18 år før 1. juli, når du påbegynder uddannelsen, er du berettiget til SU fra studiestart og kan søge SU fra 1. juli.

Husk at overholde tidsfristen for at søge SU, så du får din SU til tiden. Hvis SU-styrelsen får alle de rigtige oplysninger, tager det ca. 3-4 uger at behandle din ansøgning.


Særligt for HF-enkeltfag og AVU:

Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen for at kunne få SU (17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under syv år - husk, at du skal vise dit eget og dit barns sundhedskort til skolen, hvis du har et barn under 7 år og ønsker nedsat timetal).

Vær opmærksom på, at du ikke er berettiget til SU for fag, som du tidligere har gennemført på samme niveau.

Hvis du tidligere har gennemført en gymnasial ungdomsuddannelse
(STX, HF HHX, HTX eller EUX), er du ikke berettiget til at modtage SU til HF-enkeltfagskurser.

 

Udenlandsk statsborger
Hvis du er udenlandsk statsborger, kan du søge SU på su.dk, tre måneder før du er berettiget til SU - dog ikke ved januarstart, da kan du tidligst søge 1. december.

For udenlandske statsborgere har SU en ekspeditionstid på 4-8 uger.

Hvordan søger du SU?
Du søger SU på su.dk under feltet 'minSU'. Du skal logge på med din NemID.

SU-snyd er ulovligt
Vær opmærksom på, at SU-styrelsen bruger mange ressourcer på at afdække SU-snyd.

SU og skat
Du kan få svar på dine spørgsmål om SU og skat på skat.dk/unge 

Se en engelsk version af SKATs hjemmeside.


Læs mere om SU

Har du spørgsmål om SU? Ring 25 29 11 01

Telefontider:

Tirsdag kl. 12:30 – 14:30 og torsdag kl. 8:30 – 10:30

Træffetid i lokale 312 - husk at booke tid.

Hvis du har et hurtigt spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Berit, når hun er i Receptionen. Hvis hun ikke har tid, kan I sammen booke en tid.

Book tid til en samtale

Berit Mogensen

SU-vejleder og studiesekretær

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Hvis du er mellem 25 og 60 år og er i arbejde, har du mulighed for at søge SVU til voksenuddannelse på grundskoleniveau eller gymnasialt niveau.
Læs mere om SVU