Eksamen på Randers HF & VUC

Hold dig orienteret om eksamen på din uddannelse

Dine lærere vil give dig faglig information om eksamen i de forskellige fag. Alt andet, du bør vide om eksamen, bliver opslået på skolens Teams. Husk især at holde dig orienteret i 'INFO - elever og kursister'. De personlige datoer og tider for eksamener bliver offentliggjort i LudusWeb.

Regler for eksamen:

Skolens almindelige studie- og ordensregler gælder også under eksamen.

Vigtig IT-eksamensinfo

Du skal kunne logge på følgende to systemer for at kunne gennemføre din skriftlige eksamen:
Netprøver.dk (kræver Uni-login)
Skolens wifi, som hedder ITS (kræver UDC-login)

Du skal have styr på Uni-login og UDC-login INDEN din eksamen.

Få brugernavn: Hvis du ikke kender dit Uni-login-brugernavn finder du det ved at følge disse trin, der skal ske forud for din eksamen: 

  1. Gå til en side med Unilogin – fx netprover.dk - og vælg Unilogin i login-vælgeren 
  2. Klik på linket ’Få mit eller mit barns brugernavn’ under Andre muligheder. 
  3. Brug dit MitID til at logge ind og få dit brugernavn 

Få adgangskode: Via MitID kan du finde glemt adgangskode eller skifte din adgangskode. 

Med dit Uni-login-brugernavn og adgangskode vil du kunne logge på fx Systime uden brug af mobiltelefon, som du ikke må bruge til eksamen. 

UDC-login er den kode, du bruger til at logge på de fleste af skolens IT-systemer – bl.a. skolens wifi. 

  • Brugernavn: udc+kursistnummer (fx udc23456) 
  • Adgangskode: Det password, du selv har valgt 

Hvis du har glemt dit password, eller hvis du endnu ikke har oprettet et password, så følg denne guide: 

  1. Gå ind på: password.supportcenter.dk 
  2. Klik på 'Vælg password med MitID'. 

Vigtig info til dig, der endnu ikke har logget på skolens wifi – fx dig, der er fjernkursist og aldrig har været på skolen:  

Mød ind på skolen en time før eksamensstart. Her vil der i området foran receptionen - frem til 30 minutter før eksamensstart - være hjælp til, at du kan logge på skolens netværk, inden du går ind i eksamenslokalet.  

Som det fremgår af eksamensreglementet skal du aflevere din mobiltelefon ifm. eksamen. Så hvis du har brug for adgang til fx dine i-bøger, skal du kunne logge på uden mobiltelefon.  

Med dit Uni-login-brugernavn og adgangskode vil du kunne logge på fx Systime uden brug af mobiltelefon. 

Vi forventer, du inden din eksamen, sætter dig ind i, hvordan Netprøver fungerer.

Du finder vejledningen her

Snyd:

Du må naturligvis ikke snyde til eksamen.

I maj 2023 har undervisningsministeriet udsendt følgende tilføjelse til skolernes eksisterende regler:

Se også nedenstående video fra undervisningsministeriet:

Klage over prøve/eksamen:

En klage skal være individuel, skriftlig og præcist beskrive de faktiske omstændigheder, der efter klagers opfattelse kan begrunde en imødekommelse af klagen.

Klagen kan vedrøre:
  • Eksaminationsgrundlaget* (herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav)
  • Prøveforløbet
  • Bedømmelsen
*Vedrører klagen eksaminationsgrundlaget, sender skolen klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis opgaven ved prøven er stillet af styrelsen.
Klagen sendes til skolens hovedpostkasse: adm@randershfvuc.dk