Eksamen på Randers HF & VUC

En klage skal være individuel, skriftlig og præcist beskrive de faktiske omstændigheder, der efter klagers opfattelse kan begrunde en imødekommelse af klagen.

Klagen kan vedrøre:
  • Eksaminationsgrundlaget* (herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav)
  • Prøveforløbet
  • Bedømmelsen
*Vedrører klagen eksaminationsgrundlaget, sender skolen klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis opgaven ved prøven er stillet af styrelsen.
Klagen sendes til skolens hovedpostkasse: adm@randershfvuc.dk