Til Menu  

Eksamen på Randers HF & VUC

Forberendende voksenundervisning (FVU)

Du afslutter med skriftlige prøver efter hvert trin. Her kan du læse om prøverne:

Almen voksenuddannelse (AVU)

Undervisningen på AVU fag er tilrettelagt, så du kan afslutte med en kompetencegivende prøve på niveauerne G og D. I beskrivelserne af de enkelte fag og niveauer, kan du også læse om eksamen i faget.
 

2-årig HF og HF-enkeltfag

Du afslutter alle fag med eksamen. I beskrivelserne af de enkelte fag kan du læse om eksamen i fagene på 2-årig HF og HF-enkeltfag.

Regler for eksamen

Du kan læse om reglerne for eksamen i menuen til venstre og i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse.

Skolens studie- og ordensregler gælder også i eksamensperioden.