Til Menu  

AVU (9.-10. klasse)

AVU betyder almen voksenuddannelse og er undervisning på 9. til udvidet 10. klasses niveau tilrettelagt for voksne.

Om AVU

På AVU kan du tage et eller flere fag og kombinere de fag og niveuaer, du har brug for. Du kan også kombinere med HF-enkeltfagordblindeundervisning eller FVU (Forberedende Voksenundervisning).

Du kan også vælge et samlet forløb, der giver en hel eksamen på niveau med 9. eller udvidet 10. klasse. 

Du kan følge undervisning på et halvt eller et helt år - som regel med start i august og januar. Der er undervisning både dag og aften.
 

Under 25 år?

For unge under 25 år gælder særlige regler for optagelse på AVU.
Som ung under 25 år kan du uddanne dig på AVU, når du opfylder én af nedenstående betingelser:

  • er selvforsørgende, dvs. uden at modtage SU eller anden offentlig ydelse
  • har arbejde med minimum 20 timers arbejde om ugen
  • har gennemført en ungdomsuddannelse
  • er i gang med en ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende fag
  • læser HF-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering indenfor enkelte fag som fx matematik og engelsk
  • Er på barsel og ønsker at følge fag på AVU

Niveauer på AVU:

Har du spørgsmål?