Bliv en del af fællesskabet på HF
- og bliv student på 2 år

Kommende elev

Du søger ind inden 1. marts, men får sandsynligvis først et optagelsesbrev i slutningen af maj.

En ny optagelsesprocedure trådte sidste år i kraft, således at det er regionen, der fordeler ansøgere og udsender optagelsesbrevene.

Optagelsesprøve

Hvis du er blevet indkaldt til optagelsesprøve, kan du genfinde brevet i din e-Boks.

Info til dig, der søger efter ansøgningsfristen 1. marts

Du kan godt ansøge om optagelse efter ansøgningsfristen 1. marts. Du ansøger om optagelse via optagelse.dk.

Det er også i denne sammenhæng regionens opgave at fordele ansøgere. Du kan risikere at blive flyttet til en anden HF-uddannelse inden for en transporttid på 45 minutter fra hvor du bor. Først efter 9. maj orienterer regionen os om, hvilke af de ansøgere, der har søgt efter 1. marts, vi må indlede optagelse af. Vi vurderer herefter, om ansøgerne lever op til adgangskrav m.m. med henblik på optagelse på Randers HF. 

Her finder du tre eksempler på ansøgningsforløb efter fristen 1. marts - datoerne er vejledende:

 • Hvis du fx har ansøgt om optagelse 2. marts, kan du i udgangspunktet forvente at få svar på, om du optages i løbet af første halvdel af juni.
 • Hvis du fx ansøger om optagelse 2. juni vil der gå 2-3 uger, før du får besked, om du kan optages. 
 • I juli måned holder regionen lukket. Dette betyder, at hvis du fx ansøger om optagelse 5. juli, vil du tidligst få svar på, om der er ledige pladser umiddelbart inden studiestart som i 2024 er 12. august.

Du er altid velkommen til at kontakte skolens studievejledning, hvis du har opklarende spørgsmål.

Hvad er HF?

HF er grundlæggende:

 • En to-årig studentereksamen
 • En karakterfri hverdag, hvor det kun er præstationen til eksamen, der tæller på dit studenterbevis.
 • En målrettet uddannelse, hvor du tilvælger fag, du interesserer dig for eller skal bruge i din videre uddannelse.
  • Eksempelvis kan du på HF 'nøjes' med matematik på c-niveau. De højere niveauer er tilvalg, som ikke er afgørende for din studentereksamen.
 • Et fordomsfrit og åbent skolemiljø, fordi vi har mange aldersgrupper og uddannelsestyper samlet i huset.

Ja - og nej, det er ikke så voldsomt, som det lyder. Vi afvikler eksamener løbende hvert halve år. Dermed får du afviklet fag uden, at du oplever en hårdere eksamensperiode end hvis du havde valgt en anden ungdomssuddannelse.

Desuden er de to store tværfaglige eksamener NF og KS synopsiseksamener, hvor du modtager løbende vejledning i dit eksamensarbejde.

Senest 1. marts, skal du søge om optagelse på www.optagelse.dk (vælg ungdomsuddannelse).
Du kan søge ind på HF, når du har afsluttet 9. eller 10. klasse eller EUD10 eller har en anden relevant baggrund.

På HF har du dansk, engelsk og matematik som obligatoriske fag. Dertil kommer NF og KS.

 • NF står for naturvidenskabelig faggruppe og består af fagene biologi, geografi og kemi.
 • KS står tilsvarende for kultur- og samfundsfaggruppen og består af fagene historie, religion og samfundsfag.

Man undervises således i både enkeltfaglige og tværfaglige emner. Her på skolen arbejder vi eksempelvis med "Det gode samfund" i KS. I samfundsfag lærer du om de forskellige velfærdsmodeller, ideologier og aktuelle udfordringer, mens historie fokuserer på udviklingen af den danske velfærdsstat. Endelig undersøger religion Folkekirkens rolle og gennemgår forskellige etiske modeller.

HF er for dig, der vil tage en gymnasieuddannelse på to år. 
På Randers HF & VUC er der plads til at være sig selv og være en del af et åbent og mangfoldigt fællesskab. Hos os vil du både opleve et fokus på din faglige og din personlige udvikling.

Når du efter to år står med din studentereksamen, har du åbnet dørene til en lang række videregående uddannelser, ligesom du også kan fortsætte på en erhvervsuddannelse.
Måske har du allerede nu en forventning om, hvad du vil efter gymnasiet. Måske ved du det ikke endnu. En del af din uddannelse på HF vil handle om at reflektere over muligheder og træffe valg.

På Randers HF & VUC former du selv din uddannelse ved at vælge en fagpakke, der passer til dine interesser og fremtidsdrømme. HF er en fleksibel uddannelse, hvor du i høj grad selv kan vælge fag og niveauer. I undervisningen fokuserer vi på, hvordan din viden kan bruges i den virkelige verden.

Du får ingen årskarakterer på HF - til gengæld skal du til eksamen i alle fag.

Du kan søge ind på HF, når du har afsluttet 9. eller 10. klasse eller EUD10 eller har en anden relevant baggrund.