Ordblindeundervisning

Har du svært ved at læse og skrive? Randers HF & VUC tilbyder gratis ordblindeundervisning for voksne.

Vi laver en test, som kan vise, om du har problemer med ordblindhed og dermed har ret til gratis undervisning.

Undervisningen foregår på små hold med op til seks personer, og læreren tager højde for netop dine ønsker og behov.Der er løbende optag, så du kan starte året rundt.

Hvis du går til undervisning i arbejdstiden, kan du søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til dækning af lønnen. 

Efter du har fået taget din test, finder du resultatet på ordblindetesten.dk

Du finder en vejledning her.

FVU

Forberedende voksenundervisning - også kaldet FVU - er et gratis tilbud til dig, som ønsker at blive bedre til dansk.

Du følger undervisning i dansk på et grundlæggende niveau, som træner dig i at læse, stave og skrive.

Eneste adgangskrav er, at du er fyldt 18 år, og at du er i målgruppen for undervisningen.

Bekendtgørelse med beskrivelser af undervisningen i FVU-fag:

Se bekendtgørelsen

FVU dansk - trin 1-4

Start: Januar / august
Slut: Maj / december

Du får undervisning 2 lektioner/uge i dagtimerne.

Undervisningen fører frem til en skriftlig prøve, men det er frivilligt, om du deltager i prøven.

Få mere at vide og tilmeld dig

Kontakt en af vores studievejledere og få en snak om dine muligheder:

Inge Stentoft

Studievejleder og SPS-vejleder

Henrik Hassinggaard

Uddannelseskonsulent & -vejleder