Hvis du er under 25 år og vil gå på AVU:

Som udgangspunkt skal du være fyldt 25 år for at gå på AVU, men der er undtagelser.

Du kan uddanne dig på AVU, når du er under 25 år, hvis du opfylder en af disse betingelser:

  • er selvforsørgende, dvs. uden at modtage SU eller anden offentlig ydelse
  • har arbejde med minimum 20 timers arbejde om ugen
  • har gennemført en ungdomsuddannelse
  • er i gang med en ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende fag
  • læser HF-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering indenfor enkelte fag som fx matematik og engelsk
  • er på barsel og ønsker at følge fag på AVU

Hvis du er under 18 år, når skoleåret starter, kan du kun optages efter aftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Kontakt en studievejleder:

Studievejlederne kan hjælpe dig med at blive tilmeldt og svare på dine spørgsmål om fag, niveauer og uddannelse.

Book tid til en samtale med en studievejleder

Henrik Hassinggaard

Uddannelseskonsulent & -vejleder

Inge Stentoft

Studievejleder og SPS-vejleder