Samfundsfag B

I samfundsfag B får du kendskab til danske og internationale samfundsforhold.

Du får bl.a. viden om og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på samfundsudviklingen.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

I faget får du en teoretisk og aktuel baggrundsviden, der gør dig i stand til at arbejde problemorienteret med fokus på at undersøge aktuelle samfundsmæssige udfordringer og diskutere løsninger.

Du lærer også at sammenligne og forklare forskellige sociale og kulturelle mønstre og deres konsekvenser, og du lærer om konkrete politiske beslutningsprocesser. Du får også viden til at anvende faglige begreber til at debattere samfundsmæssige problemstillinger.

Du lærer desuden at formidle din samfundsfaglige viden i enkle modeller, tabeller og diagrammer.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Sociologi, der fx kan handle om identitetsdannelse og socialisering samt sociale og kulturelle forskelle
  • Politik, der fx kan handle om politiske ideologier, politiske beslutninger i Danmark samt rettigheder og pligter i et demokratisk system
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærd og fordeling samt den økonomiske politik, som politikerne fører
  • Metode, herunder at lave interviews og udføre mindre undersøgelser

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og tager udgangspunkt i både akutelle samfundsbegivenheder og mere generel faglig viden. Du skal i løbet af undervisningen udarbejde mindst to projekter.

It indgår som redskab i undervisningen, blandt andet til informationssøgning og formidling.

Daghold eller fjernundervisning

Du kan vælge at følge faget som daghold med undervisning på skolen efter et fast skema eller som fjernundervisning, hvor du selv studerer hjemmefra med online vejledning.

Adgangskrav

For at blive optaget på et eller flere HF-enkeltfag skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse, mindst et år inden du søger om optagelse.

Du kan blive optaget på HF-enkeltfag, hvis du har fulgt eller følger undervisning på det niveau, som kommer umiddelbart før det, som du gerne vil starte på. Fx skal du have gennemført matematik på C-niveau for blive tilmeldt matematik på B-niveau. Vi kan i særlige tilfælde give dispensation for det krav, hvis du på anden måde har kvalificeret dig i faget.

Eksamen

Skolen vælger én af to følgende prøveformer:

Prøveform a:
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med et kendt tema og ukendt bilagsmateriale. Eksamen varer ca. 30 minutter per eksaminand med ca. 24 timers forberedelse. Skolens leder kan beslutte, at forberedelsen kan foregå i grupper på max. 3 eksaminander. Den mundtlige prøve er individuel. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af den mundtlige prøve.

Prøveform b:
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med ukendte spørgsmål med ukendt bilagsmateriale. Opgaven har tilknytning til et kendt tema fra undervisningen. Eksamen varer ca. 30 minutter med 60 ca. minutters forberedelse. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af den mundtlige eksamen.

Tilmeld dig Samfundsfag B

Her kan du se de hold, vi tilbyder:

Fag Man Tir Ons Tor Fre Fra/til Vælg
Samfundsfag, B

Samfundsfag B fjern

hsab6e24 2408

Eksamenstermin(er):

December 2024

12-08-2024

04-12-2024

Pris: DKK 550,00

Læg i kurv
Samfundsfag, B

Samfundsfag B fjern

hsab6f25 2501

Eksamenstermin(er):

Juni 2025

08-01-2025

15-05-2025

Pris: DKK 550,00

Læg i kurv
Samfundsfag, B

Samfundsfag B

vsab1s24 2408

Eksamenstermin(er):

Juni 2025

13:45 - 16:00

08:10 - 09:40

12-08-2024

16-05-2025

Pris: DKK 550,00

Læg i kurv
Samfundsfag, B

Samfundsfag B

vsab1f25 2501

Eksamenstermin(er):

Juni 2025

08:10 - 09:40

12:00 - 16:00

08:10 - 09:40

13:45 - 15:15

06-01-2025

16-05-2025

Pris: DKK 550,00

Læg i kurv

Kontakt en studievejleder:

Studievejlederne kan hjælpe dig med at blive tilmeldt og svare på dine spørgsmål omkring fag, niveauer og uddannelse. 

Henrik Memhave Nygaard

Studievejleder og lektor / Fag: Historie, samfundsfag

Mette Mogensen

Studievejleder og lektor / Fag: Biologi, kemi

Iben Præstmark

Studievejleder og lektor / Fag: Geografi, kemi