Til Menu  

Priser

Randers HF & VUC stiller undervisningsmateriale til rådighed. Du skal selv medbringe en bærbar pc, som du skal bruge i undervisningen.

På HF-enkeltfag er der deltagerbetaling - du betaler pr. fag.

Priser for HF-enkeltfag
Billedkunst
kr. 550,-
Biologi
kr. 550,-
Dansk
kr. 550,-
Design og arkitektur
kr. 550,-
Engelsk
kr. 550,-
Erhvervsøkonomi
kr. 1.400,-
Filosofi
kr. 1.400,-
Fysik
kr. 550,-
Geografi
kr. 550,-
Historie
kr. 550,-
Idræt
kr. 550,-
Kemi
kr. 550,-
Matematik
kr. 550,-
Mediefag
kr. 550,-
Musik
kr. 550,-
Psykologi
kr. 550,-
Religion
kr. 550,-
Samfundsfag
kr. 550,-
Tysk
kr. 550,-

NB: Priserne gælder ikke, hvis du har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. I så fald skal du betale den fulde undervisningsomkostning. Det nøjagtige beløb afhænger af fagets timetal.

Se vejledende priser

For selvstuderende er priserne dog fortsat hhv. kr. 550,- og 1.400,-

Hvis du er alderspensionist eller på efterløn, skal du betale 750 kr. ekstra pr. fag.
 

Betalingsmuligheder

Du kan enten betale med MobilePay eller kontooverførsel.

MobilePay

Betal til nr. 501564 

Husk at skrive dit navn og kursistnummer som en kommentar.

Kontooverførsel

Hvis du betaler via kontooverførsel, skal du overføre til skolens konto:
reg.nr. 0216  kontonr. 4069043836

Husk at skrive dit kursistnummer og dit navn som reference.
 

Refusion af deltagerbetaling

Når du har bestået en hel HF, kan du få tilbagebetalt deltagerbetalingen for de fag, der står på dit eksamensbevis.

Når du har bestået alle fag en studiepakke til en mellemlang videregående uddannelse, kan du få tilbagebetalt deltagerbetalingen for de fag, der er obligatoriske i studiepakken.

Du skal selv bede om en tilbagebetalingsblanket i skolens reception eller sende en mail til adm@randershfvuc.dk

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Hvis du er mellem 25 og 60 år og er i arbejde, har du mulighed for at søge SVU som økonomisk støtte til voksenuddannelse på grundskoleniveau eller gymnasialt niveau.
For at søge SVU skal du have haft arbejde i 26 uger og have en aftale med din arbejdsgiver om at bruge arbejdstid på uddannelse. Du skal desuden have dansk statsborgerskab eller være ligestillet med danske statsborgere. Du kan højst få SVU i 40 uger.

Læs mere om SVU

 

 

Har du spørgsmål?