Til Menu  

Priser

På HF-enkeltfag er der deltagerbetaling - du betaler pr. fag.

Priser for HF-enkeltfag
Billedkunst
kr. 550,-
Biologi
kr. 550,-
Dansk
kr. 550,-
Design og arkitektur
kr. 550,-
Engelsk
kr. 550,-
Erhvervsøkonomi
kr. 1.400,-
Filosofi
kr. 1.400,-
Fysik
kr. 550,-
Geografi
kr. 550,-
Historie
kr. 550,-
Idræt
kr. 550,-
Kemi
kr. 550,-
Matematik
kr. 550,-
Mediefag
kr. 550,-
Musik
kr. 550,-
Psykologi
kr. 550,-
Religion
kr. 550,-
Samfundsfag
kr. 550,-
Tysk
kr. 550,-


Særlige priser for alderspensionister og efterlønnere:
Hvis du er på alderspension eller efterløn, skal du betale kr. 750 ekstra pr. fag.


Særlige priser for personer med en videregående uddannelse:
Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale den fulde undervisningsomkostning. Det betyder, at du skal betale mellem kr. 8.000 og kr. 25.000 ekstra pr. fag. 

Prisen for det enkelte fag afhænger af, hvor mange lektioner faget består af. Du kan benytte denne beregner til at finde prisen for dit fag. 
 

Refusion af deltagerbetaling

Når du har bestået en hel HF, kan du få tilbagebetalt deltagerbetalingen for de fag, der står på dit eksamensbevis.

Når du har bestået alle fag i en studiepakke til en mellemlang videregående uddannelse, kan du få tilbagebetalt deltagerbetalingen for de fag, der er obligatoriske i studiepakken.

Du skal selv bede om en tilbagebetalingsblanket i skolens reception eller sende en mail til adm@randershfvuc.dk

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Hvis du er mellem 25 og 60 år og er i arbejde, har du mulighed for at søge SVU til voksenuddannelse på grundskoleniveau eller gymnasialt niveau.
Læs mere om SVU

 

 

Har du spørgsmål?