3-årig HF - for elever med behov for særlig støtte 

På Randers HF kan du tage 2-årig HF på 3 år, hvis du har psykiske udfordringer eller en diagnose, der gør, at du har brug for et ekstra år til at kunne gennemføre uddannelsen. Det kan fx være ASF, opmærksomhedsforstyrrelser, angst m.m.  

Du kommer til at gå i en HF-klasse, som på mange måder ligner skolens øvrige HF-klasser. Du kommer til at deltage i fællessamlinger, foredrag, ekskursioner m.m., og du kan deltage i caféarrangementer, fester og alle andre mange ting, der foregår på skolen. Du kan vælge samme fagpakker på lige fod med de andre HF-klasser, og 3-årige HF giver adgang til alle videregående uddannelser – også fx universitetet. 

Du har samme krav til fremmøde og studieaktivitet som alle andre HF-elever, men det ekstra år giver dig færre timer på skemaet og færre lektier i det daglige, så du kan have fuldt fokus på det faglige. Du kommer til at gå i en stamklasse, hvor der er fokus på ro, tryghed og forudsigelighed. Tilgangen til dig og dine udfordringer vil være den samme på tværs af de fag, du har. Der afsættes tid til lektiehjælp og støtte i hverdagen. Der er også tilknyttet et ekstra lokale, hvis du skulle få behov for at sidde lidt for dig selv. 

Se vores brochure her.

Du kan høre mere om mulighederne og kravene til en 3-årig tilrettelæggelse ved at kontakte studievejledningen

Kontakt studievejleder og koordinator Mette Mogensen på 25657990.

Ansøgning sker via optagelse.dk.

Fordi jeg har valgt en 3-årig HF, kan jeg målrette min energi mod det faglige. Det giver mig både langt bedre karakterer og overskud til det sociale.

-  elev på den treårige tilrettelæggelse.

Kontakt en studievejleder:

Studievejlederne kan hjælpe dig med at blive tilmeldt og svare på dine spørgsmål om fag, niveauer og uddannelse.

Book tid til en samtale med en studievejleder

Mette Mogensen

Studievejleder og lektor / Fag: Biologi, kemi