Hvis du er ordblind...

... har du forskellige muligheder for at få støtte under din uddannelse på HF.

Det kan fx være:

  • samtaler med en af skolens læse- og skrivevejledere, der fx kan hjælpe dig med at skrive og læse og skabe struktur i dine skriftlige afleveringer

  • SPS-støtte til de udfordringer, du møder på dit studie pga. din ordblindhed - fx støtte til dit arbejde med tekster og skriftlige opgaver i et eller flere fag og forberedelse til eksamen

  • IT-redskaber, der kan støtte dig i at skrive og læse (programmet AppWriter, scannere og adgang til nota.dk)

Det er vigtigt, at du giver skolen besked om din ordblindhed, allerede når du sender din ansøgning, så vi hurtigst muligt kan give dig den støtte, du har brug for.

Som ansøger får du en samtale med en studievejleder, hvor det er vigtigt, at du er åben om din ordblindhed og dit behov for støtte.

HF Ordblind

Du kan også tilvælge at gå i en klasse med andre, der ligeledes har læse- og skrivevanskeligheder. Når I er sammen om jeres udfordringer, kan I også sammen udvikle jer.

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at imødekomme jeres udfordringer, og læsevejledningen er indtænkt direkte i fagene, så du udvikler nye studiekompetencer.

Fagene på den 3-årige HF Ordblind er således de samme som på en ordinær HF. Du vil få nøjagtigt det samme eksamensbevis som andre på den 2-årige HF, ligesom uddannelsen giver dig lige adgang til de videregående uddannelser. Uddannelsen tager dog 3 år, så der er tid til ordblindeundervisning. Du vil blive styrket i din brug af IT-værktøjer og tilegne dig kompetencer, der forbedrer dine muligheder for at gennemføre dit valg af videregående uddannelse.

Du kan se vores brochure her.

Du kan høre mere om HF Ordblind ved at kontakte studievejledningen

Kontakt studievejleder og koordinator Inge Stentoft på 25427461.

Ansøgning sker via optagelse.dk.

Kontakt en studievejleder:

Studievejlederne kan hjælpe dig med at blive tilmeldt og svare på dine spørgsmål om fag, niveauer og uddannelse.

Book tid til en samtale med en studievejleder

Inge Stentoft

Studievejleder og SPS-vejleder