Hvis du er ordblind...

... har du forskellige muligheder for at få støtte under din uddannelse på HF.

Det kan fx være:

  • samtaler med en af skolens læse- og skrivevejledere, der fx kan hjælpe dig med at skrive og læse og skabe struktur i dine skriftlige afleveringer

  • SPS-støtte til de udfordringer, du møder på dit studie pga. din ordblindhed - fx støtte til dit arbejde med tekster og skriftlige opgaver i et eller flere fag og forberedelse til eksamen

  • IT-redskaber, der kan støtte dig i at skrive og læse (programmet AppWriter, scannere og adgang til nota.dk)

Det er vigtigt, at du giver skolen besked om din ordblindhed, allerede når du sender din ansøgning, så vi hurtigst muligt kan give dig den støtte, du har brug for.

Som ansøger får du en samtale med en studievejleder, hvor det er vigtigt, at du er åben om din ordblindhed og dit behov for støtte.

HF Ordblind - Ny mulighed

Randers HF udbyder fra august 2023 et nyt HF-forløb målrettet elever med ordblindhed.

På Randers HF har man stor viden om og mange års erfaring med ordblindhed. Det gælder både i forhold til den støtte, der allerede i dag gives til skolens elever og kursister, og i forhold til skolens egentlige ordblindeundervisning i voksen- og efteruddannelsesregi.

På baggrund af denne erfaring nytænker vi vores tilbud:

”Hver tredje ordblind gennemfører ikke en ungdomsuddannelse, og vi ved, at de rette rammer for uddannelsen kan gøre en stor forskel. Derfor tilbyder vi fra august 2023 et nyt HF-uddannelsesforløb, som varer 3 år. Det giver eleverne bedre tid til fagene, og læsevejledere og særligt uddannede ordblindelærere vil være tilknyttet ordblindeklassen, hvor fx lektiehjælp vil være en integreret del af undervisningen,” fortæller HF-uddannelseschef Erik Højerslev.

Fagene på den kommende 3-årige HF Ordblind er således de samme som på en ordinær HF. Du vil få nøjagtigt det samme eksamensbevis som andre på den 2-årige HF, ligesom uddannelsen giver dig lige adgang til de videregående uddannelser. Uddannelsen tager dog 3 år, så der er tid til ordblindeundervisning. Du vil blive styrket i din brug af IT-værktøjer og tilegne dig kompetencer, der forbedrer dine muligheder for at gennemføre dit valg af videregående uddannelse.

 

Du kan høre mere om HF Ordblind ved at kontakte studievejledningen

Lontakte studievejleder og koordinator Mette Mogensen på 25657990.

Ansøgning sker via optagelse.dk. Du kan stadig søge optagelse efter 13. marts. Husk at angive HF Ordblind i kommentarfeltet.

Hvad siger eleverne?

I denne film fortæller Andrea og Nicklas, hvordan de oplever at gå på HF med ordblindhed >>>

 

Du kan også læse om Andreas oplevelser her eller Karolines erfaringer her.

Vi støtter dig

I denne film fortæller en af skolens læse- og skrivevejledere om dine muligheder for at få støtte på HF, når du er ordblind >>>

Kontakt en studievejleder:

Studievejlederne kan hjælpe dig med at blive tilmeldt og svare på dine spørgsmål om fag, niveauer og uddannelse.

Book tid til en samtale med en studievejleder

Inge Stentoft

Studievejleder og SPS-vejleder

Mette Mogensen

Studievejleder og lektor / Fag: Biologi, kemi