Til Menu  

Almen forberedelseseksamen

Randers HF & VUC tilbyder et helt års forløb med fag, der giver dig mulighed for at tage en almen forberedelseseksamen, som giver dig retskrav på at blive optaget på HF, hvis du består alle fag.

  • Dansk D
  • Engelsk D
  • Matematik D
  • Naturvidenskab G 

og et af disse valgfag:

  • Samfundsfag G/D
  • Historie D

Forløbet er for dig, der har brug for at få styrket dine faglige niveauer, inden du tager en gymnasial uddannelse og i forvejen har taget 9. klasse med afgangsprøve,10. klasse eller tilsvarende.

Dansk, matematik og engelsk afsluttes med prøve på niveau D, der svarer til et niveau mellem 10. klasse og gymnasialt niveau.

Du kan evt. supplere med nedenstående fag

  • Psykologi
  • Samarbejde og kommunikation
     

> Se priser

Har du spørgsmål?
Sådan tilmelder du dig

Kontakt studievejledningen for at tilmelde dig:

Tlf.: 86 42 56 44
E-mail: studvejl@randershfvuc.dk