Til Menu  

Eksamen

Fjernundervisning følger de almindelige eksamensformer og -regler på HF-enkeltfag.

Se fagbeskrivelser for HF-enkeltfag, der også beskriver prøveformen i det enkelte fag.

Eksamen foregår på Randers HF & VUC

Vi kan i helt særlige tilfælde tilstræbe at holde eksamen i opholdslandet for en kursist, der har fast bopæl i udlandet.

Evt. ønske herom skal fremsættes ved tilmeldingen.

Se reglerne for eksamen
 

Større Skriftlig Opgave og Eksamensprojekt

Hvis du ønsker at tage en hel HF, skal du også skrive SSO og EP.
 

SSO
SSO er en individuel, større skriftlig opgave. Opgaven skal skrives i 1-3 fag, og mindst ét af fagene skal være på B-niveau.

Formålet med opgaven er, at du arbejder selvstændigt med at fordybe dig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Du skal demonstrere, at du er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant materiale, og at du er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt grundlag.

Læs mere om SSO
 

EP
Eksamenprojektet omfatter to til tre fag og afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Du skal udarbejde eksamensprojektet på det højeste faglige niveau, du har eller har fulgt fagene.

Læs mere om EP