Til Menu  

Eksamen

Fjernundervisning følger de almindelige eksamensformer og -regler på HF-enkeltfag.

Se fagbeskrivelser for HF-enkeltfag, der også beskriver prøveformen i det enkelte fag.

Eksamen foregår på Randers HF & VUC

Vi kan i helt særlige tilfælde tilstræbe at holde eksamen i opholdslandet for en kursist, der har fast bopæl i udlandet.

Evt. ønske herom skal fremsættes ved tilmeldingen.

Se reglerne for eksamen

Har du spørgsmål?