Til Menu  

Tilmelding

I forårssemestret kan du blive optaget på halvårshold frem til 31. januar.

I efterårssemestret kan du blive optaget på helårshold frem til 1. november og på halvårshold frem til 1. oktober.

Bemærk, at du kun kan blive optaget på nye hold den 1. og den 15. i hver måned, så der kan forekomme lidt ventetid, hvis du fx tilmelder dig den 16. Du kan første starte på et forløb, når din deltagerbetaling er registreret.

Husk at medbringe eller vedhæfte eksamensbeviser fra tidligere skolegang.

 

Pris

Hvert fag koster 450 kr. For alderspensionister og personer med videregående uddannelse gælder dog særlige satser - se vejledende priser.

Orienteringsmøde for nye kursister 

 Torsdag den 17. august 2017 kl. 17:30-19:00

Festsalen på Randers HF & VUC, Nålemagervej 110, 8920 Randers NV

Skal du begynde på fjernundervisning?
Til orienteringsmødet kan du møde dine undervisere og høre mere om, hvordan det kommer til at foregå.

Husk at medbringe din pc.

Har du spørgsmål?