Til Menu  

Tilmelding

I forårssemestret kan du blive optaget på halvårshold frem til 1. februar.

I efterårssemestret kan du blive optaget på helårshold frem til 1. november og på halvårshold frem til 1. oktober.

Du kan først starte på et forløb, når din deltagerbetaling er registreret.

Husk at medbringe eller vedhæfte eksamensbeviser fra tidligere skolegang.

 

Pris

> Se information om priser

For alderspensionister og personer med videregående uddannelse gælder særlige satser - se vejledende priser.

Har du spørgsmål?