Til Menu  

Tilmelding

Bemærk, at du kun kan blive optaget på nye hold den 1. og den 15. i hver måned, så der kan forekomme lidt ventetid, hvis du fx tilmelder dig den 16. Du kan første starte på et forløb, når din deltagerbetaling er registreret.

I forårssemestret kan du blive optaget på halvårshold frem til 31. januar.

I efterårssemestret kan du blive optaget på helårshold frem til 1. november og på halvårshold frem til 1. oktober.

Husk at medbringe eller vedhæfte eksamensbeviser fra tidligere skolegang.

 

Pris

Hvert fag koster 450 kr. For alderspensionister og personer med videregående uddannelse gælder dog særlige satser - se vejledende priser.

Har du spørgsmål?