Til Menu  

Tilmelding

I forårssemestret kan du blive optaget på halvårshold frem til 1. februar.

I efterårssemestret kan du blive optaget på helårshold frem til 1. november og på halvårshold frem til 1. oktober.

Der er løbende optag, men du kan først starte på et forløb, når din deltagerbetaling er registreret.

Husk at medbringe eller vedhæfte eksamensbeviser fra tidligere skolegang.

 

Pris

Hvert fag koster fra 450 kr. For alderspensionister og personer med videregående uddannelse gælder dog særlige satser - se vejledende priser.

Har du spørgsmål?