Til Menu  

Specialpædagogisk støtte (SPS)

- støtte for elever med særlige behov

Hvis du har læse- og skrivevanskeligheder eller andre udfordringer, der gør det vanskeligt for dig at gennemføre din uddannelse, kan vi hjælpe dig med at søge specialpædagogisk støtte (SPS).

Du kan søge om støtte, hvis du har en eller flere af disse udfordringer: 

  • Ordblindhed
  • Psykisk sygdom eller handicap (depression, ADHD eller andet)
  • Fysisk sygdom eller handicap (nedsat hørelse, nedsat syn eller andet)

Dit støttebehov skal være dokumenteret.

Du kan fx få støtte til IT-hjælpemidler, studiestøttetimer og specialstole. 

Hvis du går på HF og har læse- og skrivevanskeligheder, kan du få hjælp hos skolens læse- og skrivevejledere.

Det kan også være en mulighed for dig at tage HF over tre år.

Får du tildelt SPS-timer, vil du få en SPS-lærer, som løbende vejleder dig efter dit behov og dine udfordringer.

Ønsker du at ansøge om SPS, skal du henvende dig til studievejleder Inge Stentoft. 


SPS-vejledning er en faglig vejledning, hvor der er fokus på udvikling af strategier, der støtter indlæring, strategisk læseforståelse, opgaveskrivning og eksamensforberedelse.

Kontakt skolens SPS-vejleder:

Kontakt studievejleder Inge Stentoft for at høre mere om dine muligheder: 

ie@randershfvuc.dk
 

Kontakt skolens ordblindevejleder:

Kontakt ordblindevejleder Anette Kragh, hvis du fx har brug for at blive testet for ordblindhed: 

ak@randershfvuc.dk