Alkohol og rusmidler

Randers HF & VUC har som mål hele tiden at sikre, at vi har det bedst mulige studiemiljø, der støtter op om vores elever og kursister og deres læring. Et godt studiemiljø er et alkohol- og rusmiddelfrit miljø.

Alkohol

Det er ikke tilladt at indtage alkohol i undervisningstiden, hverken på skolens område eller uden for skolens område. Skolen forventer, at elever og kursister ikke møder op til undervisning i påvirket tilstand eller med tømmermænd.
 

Fester

Skolen skal ansøge om lejlighedsvis alkoholbevilling til enhver åben fest på skolen. Det betyder, at skolen ikke må servere alkohol til unge under 18 år, og at kun voksne over 18 år må udskænke alkohol.
 

Studieture og alkohol

Du må ikke indtage alkohol og øvrige rusmidler, når du deltager i programpunkterne på en studietur med skolen, da det svarer til at være på uddannelsesinstitutionen.
Det gælder også under ud- og hjemrejse.
 

Illegale rusmidler

Det er ikke tilladt at være påvirket eller i besiddelse af illegale rusmidler i undervisningstiden eller inden for skolens område. Hvis der er mistanke om indtagelse af stoffer og dette benægtes, kan skolen stille krav om brug af test (drug swipes).

Sanktioner

Hvis du overtræder reglerne, vil du øjeblikkeligt blive midlertidigt udelukket fra skolen. Hvis du er under 18 år, skal forældre/værge underrettes.

Der vil ud fra en konkret vurdering blive truffet afgørelse om det videre forløb. Afhængigt af situationen kan der være tale om bekymringssamtale, påtale, advarsel, udmeldelse og bortvisning.

 


Handleplan til forebyggelse
 

Bekymringssamtaler:

Hvis skolen har mistanke om misbrug, vil du blive indkaldt til en samtale med en studievejleder. Sammen skal I afdække problemets omfang og indgå en aftale om hjælpeforanstaltningen fx. inddrage SSP, misbrugscentret.
 

Ved mistanke om medkursist med misbrugsproblem:

Kursister og elever, der har mistanke om, at nogen andre er kommet i problemer kan anonymt henvende sig til en vejleder.
 

Uanmeldte kontroller:

Skolen vil efter behov få besøg af hundefører. Hvis der ved sådan en lejlighed opdages, at nogen er påvirket af eller i besiddelse af rusmidler vil sagen blive behandlet som indtagelse af stoffer på skolen.