Regler for brug af skolens computere og netværk

Som bruger på skolens computere og netværk skal du følge disse regler:

  • Du skal altid bruge dit eget personlige brugernavn og adgangskode, når du kobler dig på skolens netværk.
  • Du må ikke udlåne dit brugernavn og din adgangskode til andre
  • Du skal altid logge af netværket, når du forlader en computer
  • Du må ikke foretage ulovlige handlinger på skolens computere eller på skolens netværk, fx er download af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt. Piratkopiering og distribution af piratkopier via skolens computere, brændere, e-mailsystem og internet må ikke finde sted
  • Du må ikke foretage handlinger ved brug af skolens computere eller på skolens netværk, der efter skolens vurdering er til skade for skolens omdømme
  • Du må ikke ændre computerens opsætning og/eller installere programmer på computeren, medmindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med den it-ansvarlige
  • Du må ikke anvende skolens computere eller skolens netværk i kommercielt øjemed

Brug af sociale medier:
Skolen tolererer ikke beskyldninger, bagtalelser, trusler, racistiske ytringer, groft forhånende sprog og chikane vendt mod medkursister og medarbejdere på sociale medier (Facebook og lignende).

Sanktioner, hvis du overtræder reglerne:

  • Du kan få din ret til at anvende computeren eller skolens netværk inddraget
  • Du kan i særligt grove tilfælde blive bortvist fra skolen og/eller politianmeldt
  • Du risikerer at få en bøde eller i særligt grove tilfælde fængselsstraf som følge af ulovlige handlinger foretaget på skolens computere eller på skolens netværk. Erstatningsansvaret påhviler alene dig, der har foretaget den ulovlige handling. Skolen er ikke ansvarlig for dine handlinger.

Ved driftsmæssige forstyrrelser og ved begrundet mistanke om alvorligt misbrug af skolens computere eller skolens netværk kan den systemansvarlige efter forudgående godkendelse hos skolens leder foretage en gennemgang af din brugerdata, herunder din elektroniske post, og iværksætte undersøgelser. Inden en sådan gennemgang skal skolen orientere dig.