Musik C

I musik C lærer du om musik og sang både inden for klassisk musik og rytmisk musik.

Du lærer at udtrykke dig musikalsk både solo og i sammenspil med andre. Endvidere får du viden om bl.a. musikkens historiske og kulturelle sammenhænge.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.


I musik på C-niveau arbejder du både teoretisk og kunstnerisk performativt med musik.

På det teoretiske niveau får du undervisning i musikkundskab, dvs musikhistorie, musikteori, musiklære og hørelære. Du lærer at analysere og diskutere musik ved hjælp af grundlæggende begreber og metoder og bruger bl.a. din viden til at sætte musikken ind i en historisk, samfundsmæssig og kulturel sammenhæng.

Du lærer bl.a. at identificere forskellige musikalske stilarter og genrer fra såvel vestlig som ikke-vestlig musik.

På det kunstnerisk performative niveau får du undervisning i at synge og spille én- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire. Du lærer om grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter.

Du deltager i indstudering og fremførelse af et musikstykke, som I skal optræde med for et publikum.

Undervisningen veksler mellem praktisk og teoretisk fokus i forbindelse med klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser og opførelser. Der arbejdes med mindst ét musikemne, som danner grundlag for eksamen.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning, produktion, udførelse og fremlæggelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på et eller flere HF-enkeltfag skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse, mindst et år inden du søger om optagelse.

Du kan blive optaget på HF-enkeltfag, hvis du har fulgt eller følger undervisning på det niveau, som kommer umiddelbart før det, som du gerne vil starte på. Fx skal du have gennemført matematik på C-niveau for blive tilmeldt matematik på B-niveau. Vi kan i særlige tilfælde give dispensation for det krav, hvis du på anden måde har kvalificeret dig i faget.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve i musikkundskab og en prøve i musikudøvelse.

I musikkundskab tager prøven udgangspunkt i kendt stof fra det valgte musikemne i undervisningen samt i et ukendt parallelstof. Prøvematerialet består af en indspilning af et eller flere stykker musik på højst 6 minutter, en grafisk gengivelse af den klingende musik og eventuelt øvrigt materiale.

I forberedelseslokalet vil der være afspilningsanlæg og et tangentinstrument, og du må selv medbringe instrument efter eget valg. Eksamen varer ca. 20 minutter med ca. 40 minutters forberedelsestid.

I musikudøvelse skal du i en gruppe på mindst to elever opføre et indstuderet nummer. Eksamen varer ca. 5 minutter pr. elev.

Tilmeld dig Musik C

Her kan du se de hold, vi tilbyder:

Fag Man Tir Ons Tor Fre Fra/til Vælg
Musik, C

Musik C

vmuc1e24 2408

Eksamenstermin(er):

December 2024

13:45 - 15:15

08:10 - 09:40

12:00 - 14:30

12-08-2024

13-12-2024

Pris: DKK 550,00

Læg i kurv

Kontakt en studievejleder:

Studievejlederne kan hjælpe dig med at blive tilmeldt og svare på dine spørgsmål omkring fag, niveauer og uddannelse. 

Henrik Memhave Nygaard

Studievejleder og lektor / Fag: Historie, samfundsfag

Mette Mogensen

Studievejleder og lektor / Fag: Biologi, kemi

Iben Præstmark

Studievejleder og lektor / Fag: Geografi, kemi