Til Menu  

SU

Har du spørgsmål til din SU?

Som studerende på HF-enkeltfag, kan du søge om SU. For at modtage SU skal du være studieaktiv.

Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år, og du må ikke samtidig få anden offentlig støtte (boligydelse og børnetilskud tæller ikke med).

Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen for at kunne få SU (17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under syv år - husk, at du skal vise dit eget og dit barns sundhedskort til skolen, hvis du har et barn under 7 år og ønsker nedsat timetal). 

Vær opmærksom på, at du ikke er berettiget til SU for fag, som du tidligere har gennemført på samme niveau.

Du kan søge SU tidligst en måned før studiestart. 

Husk at overholde tidsfristen for at søge SU, så du får din SU til tiden. Hvis SU-styrelsen får alle de rigtige oplysninger, tager det 3-4 uger.
 

Hvis du allerede har gennemført en gymnasial ungdomsuddannelse

Hvis du har gennemført en STX, HF HHX, HTX eller EUX, er du ikke berettiget til at modtage SU til hf-enkeltfagskurser.

Læs mere om SU 

Refusion af deltagerbetaling

Hvis du består alle fagene i en studiepakke til en mellemlang videregående uddannelse, er du berettiget til at få refunderet din deltagerbetaling.
Hvis du består en hel HF, er du berettiget til at få refunderet deltagerbetaling for de fag, der står på dit eksamensbevis.
Når dit eksamensbevis er udstedt, kan du hente et skema til refusion i skolens reception, udfylde det og aflevere det. Pengene vil så blive sat ind på din NemKonto.

 

SU-snyd er ulovligt

Vær opmærksom på, at SU-styrelsen bruger mange ressourcer på at afdække SU-snyd.
 


SU og skat

Du kan få svar på dine spørgsmål om SU og skat på skat.dk/unge eller på Facebook

Se en engelsk version af SKATs hjemmeside.

 

Tilskud til deltagerbetaling via SU

Hvis du modtager SU, kan du søge om tilskud til din deltagerbetaling for AVU eller HF-enkeltfag via SU.

Du søger om tilskud til dækning af deltagerbetaling på:
www.su.dk > minSU > Søg SU > Tilskud til deltagerbetaling

Du kan højst få dækket 85 % (før skat). Beløbet fordeles på dine aktuelle og aktive undervisningsperioder. Du kan kun få tilskud til deltagerbetalingen fra og med den måned, hvor du ansøger om det.