Til Menu  

SU

Som studerende på HF-enkeltfag, kan du søge om SU. For at modtage SU skal du være studieaktiv.

Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år, og du må ikke samtidig få anden offentlig støtte (boligydelse og børnetilskud tæller ikke med).

Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen for at kunne få SU (17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under syv år). 

Du kan søge SU tidligst en måned før studiestart. 

Husk at overholde tidsfristen for at søge SU, så du får din SU til tiden. Hvis SU-styrelsen får alle de rigtige oplysninger, tager det 3-4 uger.


Læs mere om SU eller kontakt din SU-vejleder på Randers HF & VUC:

Gitte Bjørn (GI)
Gitte Bjørn (GI)

SU-vejleder for kursister på HF-enkeltfag

E-mail: gi@randershfvuc.dk

Træffetid:
Tirsdage kl. 9:45-12:00 
Torsdage kl. 11:30-13:45 

Refusion af deltagerbetaling

Hvis du består alle fagene i en fagpakke til en mellemlang videregående uddannelse eller består en hel HF, er du berettiget til at få refunderet din deltagerbetaling.
Når dit eksamensbevis er udstedt, kan du hente et skema til refusion i skolens administration, udfylde det og aflevere det. Pengene vil så blive sat ind på din NemKonto.


Stipendium og SU

Hvis du følger en række fag, der berettiger dig til at få SU, kan du, når du søger SU, søge om et ekstra stipendium, der dækker 85 % af dine udgifter til deltagerbetaling. Læs mere på SU’s hjemmeside

 

SU-snyd er ulovligt

Vær opmærksom på, at SU-styrelsen bruger mange ressourcer på at afdække SU-snyd.
 

Rabat til tog og bus

Du kan søge om et ungdomskort til kollektiv trafik på ungdomskort.dk - log på med din NemID.


SU og skat

Du kan få svar på dine spørgsmål om SU og skat på skat.dk/unge eller på Facebook

Se en engelsk version af SKATs hjemmeside.