Til Menu  

SU

Som studerende på HF-enkeltfag, kan du søge om SU. For at modtage SU skal du være studieaktiv.

Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år, og du må ikke samtidig få anden offentlig støtte (boligydelse og børnetilskud tæller ikke med).

Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen for at kunne få SU (17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under syv år). 

Du kan søge SU tidligst en måned før studiestart. 

Husk at overholde tidsfristen for at søge SU, så du får din SU til tiden. Hvis SU-styrelsen får alle de rigtige oplysninger, tager det 3-4 uger.


Læs mere om SU eller kontakt din SU-vejleder på Randers HF & VUC:

Gitte Bjørn (GI)
Gitte Bjørn (GI)

SU-vejleder for kursister på HF-enkeltfag

E-mail: gi@randershfvuc.dk

Træffetid:
Tirsdage kl. 9:45-11:45 
Torsdage kl. 12:00-14:00 


SU-snyd er ulovligt

Vær opmærksom på, at SU-styrelsen bruger mange ressourcer på at afdække SU-snyd.
 

Rabat til tog og bus

Du kan søge om et ungdomskort til kollektiv trafik på ungdomskort.dk - log på med din NemID.


SU og skat

Du kan få svar på dine spørgsmål om SU og skat på skat.dk/unge eller på Facebook

Se en engelsk version af SKATs hjemmeside.