Mission og vision

Mission

Vi tilbyder fleksibel uddannelse med tilbud om individuelle og kollektive forløb til alle niveauer på de faglige og videregående uddannelser, samt kompetenceløft til fremtidens arbejdsmarked.

Vision
Sammen løfter vi dig til gode muligheder for, at du kan uddanne dig og blive en aktiv samfundsborger.

> Se skolens pædagogiske profil

Værdigrundlag

Randers HF & VUC har et værdigrundlag, der har som sit hovedmål, at skolen er et godt sted at lære og et godt sted at være.

Vi lægger særlig vægt på:

  • Faglighed
  • Gensidig respekt
  • Åbenhed

Randers HF & VUC er mulighedernes hus.

Skolen har et alsidigt fagligt og kulturelt miljø. Åbne studiemiljøer, velindrettede lokaler, bibliotek og studiecenter giver plads til, at kursisterne kan udfolde sig og få et godt udgangspunkt for videreuddannelse. Kursister og personale bidrager i fællesskab til en venlig og imødekommende stemning. Skolen er præget af faglighed, gensidig respekt og åbenhed.

Faglighed
Skolen er præget af professionalisme på alle niveauer. Undervisningen varetages af veluddannede lærere, som målretter niveau og metode i forhold til de forskellige kursister, der går på skolen. Undervejs tilegner kursisterne sig viden og evne til at samarbejde, strukturere, indlære nyt fagligt stof, argumentere og formidle.

Samtidig lægger skolen vægt på udvikling af selvstændighed og af den selvrespekt, det giver at dygtiggøre sig. Undervisningen forbedrer i det hele taget kursisternes forudsætninger for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Skolen lægger vægt på, at kursisterne afslutter med eksamen. Det styrker kompetencen og giver adgang til videreuddannelse.

Gensidig respekt
På skolen færdes mange mennesker i forskellige aldre, med forskellig baggrund og med forskellige uddannelsesformål. Der er plads til forskellighed med respekt for hinanden. Skolen lægger vægt på, at kursisterne og lærerne er både engagerede og aktivt deltagende i undervisningen. Alle møder velforberedt og til tiden.

Åbenhed
Skolens miljø er kendetegnet ved, at alle lytter til hinanden i en positiv og fordomsfri ånd. Alle skal kunne have tillid til at blive hørt og taget alvorligt. Der er åbenhed overfor udvikling af idéer. Dette er med til at at gøre Randers HF & VUC til en levende og engageret skole.

 

 

Ledelsesgrundlag
Skolens ledelse bestræber sig på at opfylde dette ledelsesgrundlag.