Aktuelt projekt: Udsyn

INTERNATIONALT SAMARBEJDE:

VIDEO PALS ACROSS CONTINENTS

På Randers HF og VUC har vi siden september 2022 arbejdet i internationalt projektsamarbejde med skoler fra USA og Tjekkiet.

 

Projektbeskrivelse:

På gymnasiale uddannelser ses en tendens til, at flere elever finder mundtligt engelsk udfordrende og derfor opbygger en barriere i at ville bruge sproget aktivt i undervisningen samt udenfor denne. I dette projekt arbejder vi derfor med mundtligt engelsk via digitale medier og platforme, hvor eleverne skal dele deres liv, skolegang, kulturelle indblik mv med andre unge i USA og Tjekkiet, så engelsk bliver brugt autentisk og sprogbarrierer nedbrydes gradvist. De digitale redskaber og platforme inviterer til, at eleverne kan arbejde med sproget på måder, der ikke altid er i en åben klassedialog, hvilket kan understøtte at engelsk bliver brugt. Eleverne modtager via lignende kommunikation fra samarbejdsskolerne et reelt indblik i andre unges liv og skolegang ude i verden, hvilket vil give dem et større udsyn og mulighed for refleksion over eget liv.   

 

Mål:

  • At fastholde vores elever igennem fællesskaber og partnerskaber på tværs af lande.   
  • At give vores elever et større udsyn og indsigt i andre kulturer og ungdomskulturer. 
  • At danne vores elever i kommunikation med fremmede og i indgåelse af relationer med andre unge. 
  • At digitalt danne vores elever i at arbejde med forskellige IT-værktøjer og platforme.  

Internationale samarbejdsskoler:

Central High School, Clifton, Colorado

Grand Junction High School, Grand Junction, Colorado

Obchodni Akademia, Hradec Kralové, Tjekkiet

 

Status på projektet, marts 2023

Projektet er kommet godt i gang i de involverede klasser - både i samarbejdet med USA og Tjekkiet siden efteråret 2022. Der er skabt god kontakt mellem undervisere og som en ekstra dimension, er der skabt kontakt mellem ledelserne på Randers HF og VUC og Grand Junction med henblik på et fortløbende og mere formaliseret samarbejde mellem skolerne. Denne udbygning af projektet arbejdes der videre på i sommeren 2023 med besøg på skolen i Colorado.

Projektets opstart af platforme og adgang til disse har krævet mere tid og organisering end beregnet og der kræves fortsat løbende justeringer. Ligeledes vil der blive arbejdet med introduktion til og inddragelse af nye IT-redskaber løbende.

Kommunikationen på elevniveau er godt i gang. Der har været flere udvekslinger, og der er plan for fremtidige udvekslinger og fastlagt indhold for disse.

Projektet er i forventet fremdrift og justeres løbende med statusmøder både internt og med de involverede venskabsskoler.

  

Involverede undervisere:

Lise-Lotte Laursen og Mette Skjødt Stamer

 

 Projektet er støttet af Region Midts uddannelsespulje

Randers Amtsavis bragte d. 4. december 2023 en dobbeltside omhandlende projektet.

Artiklen til højre herfor er en gengivelse af den ene af de publicerede artikler.

-Det føles mindre sårbart at tale med nogen, jeg ikke kendte.

 

Næste år er det ti år siden, at engelsk blev obligatorisk allerede i 1. klasse. Det engelske sprog er udgangspunktet for vores færden i en global verden. For mange unge er det fortsat en udfordring at tale engelsk i undervisningen. Et stort digitalt projekt – der er støttet af Region Midt – skal udvikle nye undervisningsmetoder.

Kathrine Kofoed, kommunikationsmedarbejder og lektor på Randers HF & VUC

-Den indsigt, vores elever har i det amerikanske samfund, er oftest bundet til tv-serier og sociale medier, som gør forestillingerne stereotype. Det vigtigste udvekslingen kan give er derfor at øge nysgerrigheden og autenticitet, fortæller Lise-Lotte Laursen, som udover at være adjunkt i engelsk også tidligere har været bosat i Colorado.

Randers HF & VUC har indgået et formelt samarbejde med to amerikanske High Schools. Aftaler, der blev formaliseret i dette efterår, hvor en lærerdelegation rejste til Colorado for at øge det internationale samarbejde. Dette blev muliggjort, idet Region Midt sidste år valgte at støtte projektet med 150.000 kr.

I Region Midts tilsagn til projektet betoner de, at investeringen i at udvikle bedre og mere brug af teknologi og legende metoder i undervisningen forventes at øge motivationen og trivslen hos eleverne.

En video til en fremmed er nemmere end at stille sig op i klassen

- Den første gang havde jeg lavet et manuskript, som jeg trygt kunne læse op, men allerede anden gang talte jeg bare frit om emnet, fortæller Signe Zetterwall Holland Rasmussen om sin egen erfaring med projektet Video Pals.

Projektet skaber en læringsramme og en digital platform for, at elever i henholdsvis Colorado, USA og Randers udveksler viden om dem selv, deres hverdag og kultur via små videooptagelser. Igennem øvelserne træner eleverne både faglige og personlige kompetencer.

Signe Zetterwall Holland Rasmussen oplevede, at det var nemmere at lave en video end at fremlægge på klassen.

- Det føltes på sin vis ikke så sårbart, når det ikke skulle vises i klassen, men skulle afsted til nogle andre, jeg ikke direkte havde en relation til, reflekterer Signe Zetterwall Holland Rasmussen.

Meget engelskundervisning kommer til at handle om analyser og grammatik, men videoproduktionerne med selvvalgte temaer fra eget liv fik trænet den mundtlige dimension af faget mere afslappet og naturligt.

- Det er jo et ufarligt emne, fordi det er mit liv, og det er jeg selv ekspert i, griner Signe Zetterwall Holland Rasmussen.

Det pædagogiske håb bag projektet er netop, at det autentiske skal frigøre mod og give ejerskab blandt eleverne, sideløbende med at deres udsyn øges.