Aktuelt projekt: Udsyn

INTERNATIONALT SAMARBEJDE:

VIDEO PALS ACROSS CONTINENTS

På Randers HF og VUC har vi siden september 2022 arbejdet i internationalt projektsamarbejde med skoler fra USA og Tjekkiet.

 

Projektbeskrivelse:

På gymnasiale uddannelser ses en tendens til, at flere elever finder mundtligt engelsk udfordrende og derfor opbygger en barriere i at ville bruge sproget aktivt i undervisningen samt udenfor denne. I dette projekt arbejder vi derfor med mundtligt engelsk via digitale medier og platforme, hvor eleverne skal dele deres liv, skolegang, kulturelle indblik mv med andre unge i USA og Tjekkiet, så engelsk bliver brugt autentisk og sprogbarrierer nedbrydes gradvist. De digitale redskaber og platforme inviterer til, at eleverne kan arbejde med sproget på måder, der ikke altid er i en åben klassedialog, hvilket kan understøtte at engelsk bliver brugt. Eleverne modtager via lignende kommunikation fra samarbejdsskolerne et reelt indblik i andre unges liv og skolegang ude i verden, hvilket vil give dem et større udsyn og mulighed for refleksion over eget liv.   

 

Mål:

  • At fastholde vores elever igennem fællesskaber og partnerskaber på tværs af lande.   
  • At give vores elever et større udsyn og indsigt i andre kulturer og ungdomskulturer. 
  • At danne vores elever i kommunikation med fremmede og i indgåelse af relationer med andre unge. 
  • At digitalt danne vores elever i at arbejde med forskellige IT-værktøjer og platforme.  

Internationale samarbejdsskoler:

Central High School, Clifton, Colorado

Grand Junction High School, Grand Junction, Colorado

Obchodni Akademia, Hradec Kralové, Tjekkiet

 

Status på projektet, marts 2023

Projektet er kommet godt i gang i de involverede klasser - både i samarbejdet med USA og Tjekkiet siden efteråret 2022. Der er skabt god kontakt mellem undervisere og som en ekstra dimension, er der skabt kontakt mellem ledelserne på Randers HF og VUC og Grand Junction med henblik på et fortløbende og mere formaliseret samarbejde mellem skolerne. Denne udbygning af projektet arbejdes der videre på i sommeren 2023 med besøg på skolen i Colorado.

Projektets opstart af platforme og adgang til disse har krævet mere tid og organisering end beregnet og der kræves fortsat løbende justeringer. Ligeledes vil der blive arbejdet med introduktion til og inddragelse af nye IT-redskaber løbende.

Kommunikationen på elevniveau er godt i gang. Der har været flere udvekslinger, og der er plan for fremtidige udvekslinger og fastlagt indhold for disse.

Projektet er i forventet fremdrift og justeres løbende med statusmøder både internt og med de involverede venskabsskoler.

  

Involverede undervisere:

Lise-Lotte Laursen og Mette Skjødt Stamer

 

 Projektet er støttet af Region Midts uddannelsespulje