Til Menu  

Kursistrådet på Randers HF & VUC

Randers HF & VUC har et elev- og kursistråd med repræsentanter fra alle skolens klasser og hold, både fra HF og AVU. 

Hvert år i starten af skoleåret vælger alle hold og klasser deres repræsentanter til kursistrådet.

Skolen har tradition for, at det nyetablerede kursistråd tager på et seminar, hvor de sammen med skolens uddannelseschefer planlægger det kommende års arbejde og laver en mødeplan.

Kursistrådet vælger selv deres formand, næstformand, repræsentanter til bestyrelsen og repræsentanter i skolens forskellige udvalg.

> Se vedtægter for elev- og kursistrådet


En medarbejder på skolen er tovholder og har til opgave at sikre muligheden for elevdemokrati og samarbejdet med skolens ledelse:

Anette Nielsen (NI)
Anette Nielsen (NI)

Lektor i biologi og dansk

Tovholder for elev- og kursistrådet

E-mail: ni@randershfvuc.dk