Til Menu  

Kursistrådet på Randers HF & VUC

Randers HF & VUC har et særdeles aktivt kursistråd.

Kursistrådet består både af AVU- og HF-kursister. Hvert år i starten af skoleåret vælger alle hold og klasser deres repræsentanter til kursistrådet.

Skolen har tradition for, at det nyetablerede kursistråd tager på et seminar sammen med uddannelsescheferne for HF og AVU. På seminaret planlægger kursistrådet det kommende års arbejde og laver en mødeplan.
 

Kursistrådet vælger selv deres formand, næstformand, repræsentanter til bestyrelsen og repræsentanter i skolens forskellige udvalg.


Se også:

Randers HF & VUC stiller sekretærbistand til rådighed for kursistrådet:

Charlotte Kristensen Larsen (CKL)
Charlotte Kristensen Larsen (CKL)

Sekretær 

E-mail: ckl@randershfvuc.dk