Til Menu  

Dansk som andetsprog på gymnasialt niveau

Hvis du har et andet modersmål end dansk, kan du nu på Randers HF & VUC få dansk, som er tilpasset din sproglige baggrund. Faget svarer niveaumæssigt til det almindelige dansk på HF.

 

Dansk som andetsprog på A-niveau

Fra august 2021 tilbyder vi dansk som andetsprog som daghold på A-niveau (indeholder både C-, B- og A-niveau). Inden du starter, vil du typisk have gennemført sprogskolens danskprøve 3 eller dansk D på AVU eller FGU.
Faget har 11 undervisningstimer om ugen og afsluttes i maj/juni 2022 med en mundtlig og en skriftlig prøve.

Her får du dansk på et niveau, der kan indgå i en hel afsluttende HF-eksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.

 

Flere fag

Når du følger dansk som andetsprog, kan du samtidig følge andre fag på Randers HF & VUC og være berettiget til at modtage SU. Det kan både være fag på de gymnasiale niveauer på HF-enkeltfag og fag på 9. og 10. klasses niveau på AVU.

 

Få mere at vide og snak med en studievejleder

Du kan booke tid hos en af studievejlederne på Randers HF & VUC og få en samtale, hvor vi sammen planlægger dit uddannelsesforløb.

> Kontakt en af vores studievejledere

> Book en tid hos en studievejleder


Du er også meget velkommen til at kontakte os på tlf. 86 42 56 44 eller mail: studvejl@randershfvuc.dk