Til Menu  

Dansk som andetsprog på gymnasialt C-niveau

Hvis du har et andet modersmål end dansk, kan du på Randers HF & VUC få dansk, som er tilpasset din sproglige baggrund. Faget svarer niveaumæssigt til det almindelige dansk C på HF.
 
Dansk som andetsprog på C-niveau
Fra september 2021 tilbyder vi dansk som andetsprog som daghold på C-niveau. Inden du starter, vil du typisk have gennemført sprogskolens danskprøve 3 eller dansk på D-niveau på AVU eller FGU.
Faget har 7 undervisningstimer om ugen og afsluttes i decembrer med en mundtlig  prøve.
 
Flere fag
Når du følger dansk som andetsprog, kan du samtidig følge andre fag på Randers HF & VUC og være berettiget til at modtage SU. Det kan både være fag på de gymnasiale niveauer på HF-enkeltfag og fag på 9. og 10. klasses niveau på AVU.

Faget kan indgå i HF intro, som er et SU-berettigende forløb. Det starter i september 2021 og afsluttes i januar 2022. Her får du også Engelsk C, Samfundsfag C og evt. matematik på F, E eller D-niveau.
> Læs mere om HF intro

 
Få mere at vide og snak med en studievejleder

Du kan booke tid hos en af studievejlederne på Randers HF & VUC og få en samtale, hvor vi sammen planlægger dit uddannelsesforløb.

> Kontakt en af vores studievejledere

> Book en tid hos en studievejleder


Du er også meget velkommen til at kontakte os på tlf. 86 42 56 44 eller mail: studvejl@randershfvuc.dk