Til Menu  

Dansk som andetsprog på gymnasialt niveau

Hvis du har et andet modersmål end dansk, kan du nu på Randers HF & VUC få dansk, som er tilpasset din sproglige baggrund. Faget svarer niveaumæssigt til det almindelige dansk på HF.

 

Dansk som andetsprog på C-, B- og A-niveau

Fra januar 2021 tilbyder vi dansk som andetsprog som daghold på C-niveau. Inden du starter, vil du typisk have gennemført sprogskolens danskprøve 3 eller dansk D på AVU eller FGU.
Faget har 6 undervisningstimer om ugen og afsluttes i maj/juni 2021 med en mundtlig prøve.

Hvis du allerede har bestået dansk som andetsprog på C-niveau, kan du blive optaget på B-niveau, som er det næste niveau. Vi tilbyder faget på B-niveau fra januar 2021, hvor der afsluttes med en prøve til juni 2021. Faget har 10 timer om ugen.

Fra august 2021 tilbyder vi desuden dansk som andetsprog på A-niveau (0-A-niveau). Her får du dansk på et niveau, der kan indgå i en hel afsluttende HF-eksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.

 

Flere fag

Når du følger dansk som andetsprog, kan du samtidig følge andre fag på Randers HF & VUC og være berettiget til at modtage SU. Det kan både være fag på de gymnasiale niveauer på HF-enkeltfag og fag på 9. og 10. klasses niveau på AVU.

 

Få mere at vide og snak med en studievejleder

Du kan booke tid hos en af studievejlederne på Randers HF & VUC og få en samtale, hvor vi sammen planlægger dit uddannelsesforløb.

> Kontakt en af vores studievejledere

> Book en tid hos en studievejleder


Du er også meget velkommen til at kontakte os på tlf. 86 42 56 44 eller mail: studvejl@randershfvuc.dk

 

 
 
Har du spørgsmål?