Til Menu  

Start på en hel HF til august eller januar

Med en HF-eksamen kvalificerer du dig til optagelse på en lang række videregående uddannelser.

Du kan tage en hel HF som enkeltfag på to eller to og et halvt år, og du kan starte til august eller januar.

I særlige tilfælde kan du tage en hel HF over tre år, hvis du fx har børn under syv år, eller hvis du har en dokumenteret psykisk eller fysisk sygdom eller en funktionsnedsættelse.

Med dine valgfag er du selv med til at forme din HF-eksamen.
 

Optagelseskrav

Du skal have personlige og faglige kvalifikationer, der gør dig i stand til at gennemføre undervisningen på en tilfredsstillende måde og på normeret tid.

Du skal som udgangspunkt have afsluttet folkeskolens 10. klasse med middelkarakter mindst et år inden optagelse.

Optagelse sker ved samtale med en studievejleder.

Fag og opbygning

En hel HF-eksamen består af ti obligatoriske fag og en række valgfag. 

På en almindelig HF-eksamen, der giver adgang til korte og mellemlange uddannelser skal du have fire valgfag. 

Du kan også læse en udvidet HF, der giver adgang til de lange videregående uddannelser. Her skal du have minimum syv valgfag.

Desuden skal du udarbejde en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt.

Studievejlederne kan hjælpe dig med at sammensætte dine fag.

Obligatoriske fag:
FAG:
NIVEAU:
Dansk / Dansk som andetsprog
A
Engelsk
B
Matematik
C
Historie
B
Religion
C
Samfundsfag
C
Biologi
C
Geografi
C
Kemi
C
Et kunstnerisk fag eller idræt
C
Valgfag:
FAG:
NIVEAU:
Billedkunst
C
Biologi
B
Design
C
Engelsk
A
Erhvervsøkonomi
C
Filosofi
C
Fysik
C, B
Idræt
C, B
Kemi
B
Matematik
B, A
Mediefag
C
Musik
C, B
Psykologi
C, B
Samfundsfag
B
Tysk
C, B
Virksomhedsøkonomi
B

Større skriftlig opgave (SSO) og eksamensprojekt

For at afslutte en hel HF-eksamen skal du skrive en SSO og gennemføre eksamensprojektet.

Disse opgaver skal du arbejde med det år, hvor du afslutter din HF.

Du skal selv gøre studievejlederne opmærksom på, at du ønsker at gennemføre  SSO og EP.

Du skal være opmærksom på de tidsfrister, der ligger for de to opgaver.

Her finder du informationerne om SSO og eksamensprojektet.