Mediefag B

I mediefag B får du viden om dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner og lærer om centrale genrer og programtyper.

Du lærer selvstændigt og kreativt at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre - herunder at udarbejde synopsis, manuskript og storyboard.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

 

I mediefag på B-niveau arbejder du både teoretisk og praktisk med faget.

På det teoretiske niveau får du bl.a. undervisning i film- og tv-sprogets terminologi og i principper og teknik i forbindelse med optagelse og redigering. Du lærer at gøre rede for forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold samt bruge forskellige analysemetoder. Du lærer også om centrale genrer og programtyper, og om hvad der karakteriserer fakta, fiktion og blandinger herimellem.

På det praktiske niveau lærer du fx selvstændigt og nuanceret at bruge optage- og redigeringsudstyr, samtidig med at I i grupper lærer at planlægge og gennemføre en produktion. Hertil hører undervejs at gøre rede for faserne i arbejdet, at skrive synopsis, manuskript og storyboard samt at kunne fortælle om principper, arbejdsmetoder og målgruppe i relation til produktionen.

Du får også viden om grundlæggende træk ved filmens og tv-mediets historie og om produktionsforhold på film og tv - nationalt og internationalt.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projektarbejde i grupper. Faget slutter med en medieproduktion.

It indgår i undervisningen til informationssøgning, præsentation og formidling af det faglige stof samt til tekstbehandling og digital redigering i produktionen.

Adgangskrav

For at blive optaget på et eller flere HF-enkeltfag skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse, mindst et år inden du søger om optagelse.

Du kan blive optaget på HF-enkeltfag, hvis du har fulgt eller følger undervisning på det niveau, som kommer umiddelbart før det, som du gerne vil starte på. Fx skal du have gennemført matematik på C-niveau for blive tilmeldt matematik på B-niveau. Vi kan i særlige tilfælde give dispensation for det krav, hvis du på anden måde har kvalificeret dig i faget.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve består af to dele: en prøve i gruppens/eksaminandens eksamensproduktion og en prøve i det teoretisk-analytiske stof.

Prøven i eksamensproduktionen har en eksaminationstid på ca. 15 minutter pr. eksaminand. Skolen beslutter, om denne del af prøven skal foregå individuelt eller i gruppe. Eksaminationen består af et indledende oplæg, hvor du/I redegør for og diskuterer centrale elementer i produktionen og efterfølgende har en uddybende samtale med lærer og censor om arbejdet.

Til prøven i det teoretisk-analytiske stof er der en forberedelsestid på ca. 60 minutter, hvor du må benytte alle hjælpemidler, undtagen kommunikation med omverdenen og brug af internettet. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter.

Tilmeld dig Mediefag B

Her kan du se de hold, vi tilbyder:

Der er p.t. ingen hold for dette kursus

Kontakt en studievejleder:

Studievejlederne kan hjælpe dig med at blive tilmeldt og svare på dine spørgsmål omkring fag, niveauer og uddannelse. 

Henrik Memhave Nygaard

Studievejleder og lektor / Fag: Historie, samfundsfag

Mette Mogensen

Studievejleder og lektor / Fag: Biologi, kemi

Iben Præstmark

Studievejleder og lektor / Fag: Geografi, kemi