Til Menu  

Selvstuderende på HF-enkeltfag

Du kan gå til eksamen som selvstuderende i alle enkeltfag, som Randers HF & VUC udbyder - se beskrivelser af fagene på HF-enkeltfag.
Skolen stiller undervisningsmateriale til rådighed. 


Tilmelding og pris

Du tilmelder dig hos en studievejleder

Prisen for at gå til eksamen som selvstuderende er den samme som den almindelige deltagerbetaling, der er til de enkelte fag - se priser.

Sidste frist for tilmelding og betaling er 20. januar til sommereksamen, mens tilmeldingsfristen til vintereksamen er 15. september.
 

Eksaminationsgrundlag

Dit eksaminationsgrundlag aftaler du med din faglige vejleder.

Hvis du selv vil sammensætte dit eksaminationsgrundlag, skal det ske senest den 1. april til sommereksamen og senest den 1. oktober til vintereksamen.

Eksaminationsgrundlaget afleveres i uddannelsesadministrationen  underskrevet af dig og din faglige vejleder.

Det er dit eget ansvar at sørge for, at du opfylder læreplanens krav til eksaminationsgrundlag, at det er underskrevet (også af din faglige vejleder) og er afleveret til tiden.
 

Faglig vejledning

Du har ret til faglig vejledning i et omfang svarende til én undervisningslektion pr. fag.

Vejledningen kan omfatte fastlæggelse af eksaminationsgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om eksamen. Den faglige vejleder eksaminerer dig ved den mundtlige prøve.
 

Laboratoriekursus

Hvis du har tilmeldt dig fag med laboratorieøvelser (biologi, fysik, geografi og kemi), skal du deltage i et laboratoriekursus, som ligger i en weekend - se tidspunkter for laboratoriekurser.

Du kan fritages for laboratoriekurser, hvis du kan fremlægge samtlige godkendte rapporter fra tidligere gennemførelse af de krævede praktiske øvelser. Din faglige vejleder kan hjælpe dig med at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.
 

Eksamen

Randers HF & VUC informerer dig om tidspunktet for din eksamen.
Se eksamensreglerne, hvor du bl.a. kan læse, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg på en eksamensdag.