oktober 13, 2021 Del

HF-enkeltfag løser samfundets udfordringer

VUC’s afdelinger for HF-enkeltfag løser væsentlige udfordringer i samfundet ved at kvalificere voksne til at videreuddanne sig - særligt til velfærdsuddannelser som pædagog og sygeplejerske, hvor der er mangel på arbejdskraft. På HF-enkeltfag kan man nemlig opkvalificere sig i netop de gymnasiale fag, man har brug for til at komme videre.

Derfor er det vigtigt, at politikerne husker HF-enkeltfag, når de kigger på økonomisk støtte til landets uddannelser, mener en samlet VUC-sektor.

”Sidste år fik alle de andre ungdomsuddannelser et økonomisk løft på finansloven efter tre hårde år, hvor alle uddannelserne blev beskåret med to procent om året. Men politikerne glemte HF-enkeltfag, så nu håber vi, at de vil huske os på den kommende finanslov,” lyder det fra Lena Søllingvraa Lindblad, der er rektor for Randers HF & VUC.

Og hun uddyber:

”Vores målgruppe på HF-enkeltfag er typisk voksne mennesker, der har brug for at tage gymnasiale fag på en fleksibel måde, fordi de vil opkvalificere sig til at kunne tage en videregående uddannelse. Vi er et meget vigtigt tilbud for voksne, som ikke fik taget en gymnasial uddannelse, da de var unge. Mange af vores kursister har allerede en del års erfaring fra arbejdsmarkedet, men vil gerne skifte spor. Ofte ser vi kursister, der gerne vil videreuddanne sig til fx pædagog eller en anden velfærdsuddannelse, så vi er også med til at løse samfundets behov for netop disse faggrupper.”

Den holdning er man enig i hos Danske HF & VUC, der er en sammenslutning af hele landets VUC’er, hvor HF-enkeltfag er en del af uddannelsestilbuddet, og hvor man har mange års erfaring med at hjælpe voksne videre med uddannelse.

”Jeg håber, at regeringen vil huske HF-enkeltfag og dermed investere mere i uddannelse og opkvalificering. Der er akut mangel på pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og lærere, og HF-enkeltfag er en unik vej til netop disse uddannelser,” lyder det fra Pernille Brøndum, der er formand for Danske HF & VUC.

Knap 20 % af landets 25-årige har ikke en ungdomsuddannelse, og netop for den voksne målgruppe er HF-enkeltfag en oplagt løsning, fordi uddannelsen er fleksibel og også tilbyder støtte, hvis man fx har ordblindhed eller andre udfordringer, der kan spænde ben for ønsket om at videreuddanne sig.

På Randers HF & VUC oplever skolens afdeling for HF-enkeltfag især, at de såkaldte studiepakker er populære. Her kan man på et år opkvalificere sig i fire gymnasiale fag, der er målrettet til at opfylde adgangskravene på bestemte videregående uddannelser som for eksempel pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver og ergoterapeut. Også tilbuddet om fjernundervisning er en attraktiv løsning for de mere voksne kursister, fordi studieformen kan tilpasses et liv med familie og arbejde.