december 09, 2021 Del

En HF-uddannelse på VUC er en god investering både for den enkelte kursist og for samfundet som helhed. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der understreger VUCs vigtige rolle i det danske uddannelsessystem.

HF-uddannelserne på VUC hjælper unge, der ikke har fået en ungdomsuddannelse i det ordinære uddannelsessystem, videre i uddannelse og beskæftigelse. Og det gavner ikke blot den enkelte kursist, men har også en positiv effekt på de offentlige finanser.

Dette er en af hovedkonklusionerne i en ny analyse udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Danske HF & VUC og Gymnasieskolernes Lærerforening. Analysen belyser kursistgrundlaget på HF-uddannelserne på VUC og kursisternes status to år efter en gennemført HF.

Rektor på KVUC Anita Lindquist byder analysen velkommen og påpeger vigtigheden af denne type undersøgelser, der dokumenterer HF-uddannelsens værdi i uddannelsessystemet:

En væsentlig pointe i analysen er, at så mange HF-studenter går til velfærdsuddannelserne. Vi skal som sektor synliggøre politisk, at vi spiller en essentiel rolle i at løse velfærdsudfordringen. Der vil mangle 14.000 pædagoger i løbet af de kommende 10 år, og 6.000 sygeplejersker frem mod 2025. Vi bidrager som sektor i høj grad til at mobilisere den del af befolkningen, som skal omskoles til at varetage velfærdsopgaver i fremtiden.

HF-uddannelserne på VUC er en god investering både for den enkelte og samfundet

Samlet set konkluderer analysen, at VUC løser en vigtig uddannelsespolitisk opgave ved at hjælpe HF-kursisterne med at bryde negativ social arv og løfte dem fra uddannelses- eller kontanthjælp til beskæftigelse eller uddannelse.

Ifølge analysen forbedres de offentlige finanser med 200.000 om året hver gang en ung, uuddannet kontanthjælpsmodtager opnår beskæftigelse via en faglært uddannelse eller en professionsbachelor.

Den samfundsøkonomiske værdi af VUC-sektorens uddannelser er imidlertid ikke noget, der har været politisk bevågenhed omkring i de senere år, der derimod har budt på reformer og hårde besparelser, pointerer Anita Lindquist:

De seneste års politiske reformer har vist, at der har manglet et kendskab for værdien af VUC’s uddannelser, hvilket har gjort, at VUC-sektoren er blevet ramt hårdt af politiske besparelser. Vi oplever gang på gang, at vi skal kæmpe for anerkendelse af, at vi spiller en central rolle. Analysen giver os solide data, der netop understøtter dette.