Til Menu  

HF-enkeltfag som fjernundervisning

Randers HF & VUC tilbyder fleksibel fjernundervisning, som foregår online, så du studerer hjemmefra.

  • Undervisning uden mødepligt
  • Faglig vejledning og respons online
  • Mulighed for fordybelse i faget og god træning i at være studerende


På Randers HF & VUC kan du kombinere fjernundervisning med almindelig dagundervisning.

Fjernundervisning stiller dig frit - og stiller krav

Fagenes indhold og krav er de samme i fjernundervisning som på almindelige HF-hold.

Fjernundervisning giver stor frihed, men stiller også særlige krav. Underviseren tilrettelægger fagets indhold og materiale, så du kan arbejde på egen hånd. Du har mulighed for løbende kontakt og faglig vejledning hos din underviser.

Fjernundervisning er et godt valg, hvis du:

  • har behov for en fleksibel studieform, der kan passe ind i din hverdag
  • kan arbejde selvstændigt, være studieaktiv og følge en studieplan
     

Fleksibel start

Du kan begynde på et fag i august eller januar. I de fleste tilfælde kan du vælge mellem hel- eller halvårstilrettelæggelse. Du har også mulighed for at starte på et forløb i løbet af studieåret, men du skal være opmærksom på, at det er tidskrævende at læse det faglige stof op, hvis du starter sent. 

I forårssemestret kan du blive optaget på halvårshold frem til 1. februar.

I efterårssemestret kan du blive optaget på helårshold frem til 1. november og på halvårshold frem til 1. oktober.


Sådan fungerer undervisningen

Al undervisning foregår online, og du skal forvente at arbejde med it-baseret materiale (fx i-bøger).

Hvert fag er oprettet på en digital platform, hvor al kommunikation foregår. 

Du kan desuden deltage i et intro-arrangement på Randers HF & VUC af et par timers varighed. Desuden har du mulighed for at få hjælp i skolens studiecenter. 

 

Særlige krav 

Du skal have adgang til pc og internet, og du skal være fortrolig med at arbejde elektronisk.

Flere fag har desuden mundtlige afleveringer, og derfor skal du have mulighed for at optage lyd via en mikrofon på din pc eller andet udstyr.

Læs mere om krav til it-udstyr.

Særligt for biologi, fysik, geografi og kemi:

For at kunne gå til eksamen er det et krav, at du deltager i et laboratoriekursus på Randers HF & VUC. Laboratoriekurset ligger i en weekend. Tidspunkter finder du her på vores hjemmeside.
 

Større Skriftlig Opgave (SSO) og Eksamensprojekt (EP)

Hvis du ønsker at tage en hel HF, skal du også skrive SSO og EP.

Du er selv ansvarlig for at tilmelde dig disse opgaver. Kontakt studievejledningen for at tilmelde dig. 

Læs mere om eksamen, SSO og EP

Har du spørgsmål?