Til Menu  

Fag som fjernundervisning

Her kan du se beskrivelser af de forskellige fag, du kan følge som fjernundervisning.

Hvert fag er inddelt i 6-8 moduler. Fagene er nøje beskrevet i de forskellige moduler, så du ved, hvad faget omfatter,
hvilket materiale du skal arbejde med, og hvilke skriftlige og mundtlige opgaver du skal aflevere.

Du følger en studieplan med fastsatte afleveringsdatoer.