Til Menu  

Fag som fjernundervisning

Her kan du se beskrivelser af de forskellige fag, du kan følge som fjernundervisning.

Hvert fag er inddelt i 6-8 moduler. Fagene er nøje beskrevet i de forskellige moduler, så du ved, hvad faget omfatter,
hvilket materiale du skal arbejde med, og hvilke skriftlige og mundtlige opgaver du skal aflevere.

Du følger en studieplan med fastsatte afleveringsdatoer. 

Har du spørgsmål?