Til Menu  

Daghold

Randers HF & VUC tilbyder en række fag på HF-enkeltfag på A-, B- og C-niveau.
C er det laveste gymnasiale niveau, mens A er det højeste.

Se oversigt med skematider for efteråret 2019

Se oversigt med skematider for foråret 2020
 

Vær opmærksom på, at helårsforløb som regel ændrer skema efter nytår. 

HF-enkeltfag:
FAG:
NIVEAU:
Billedkunst
C
Biologi
C
Biologi
B
Dansk
A
Design
C
Engelsk
B
Erhvervsøkonomi
C
Geografi
C
Historie
B
Idræt
C
Idræt
B
Kemi
C
Kemi
B
HF-enkeltfag:
FAG:
NIVEAU:
Matematik
C
Matematik
B
Mediefag
C
Musik
C
Psykologi
C
Psykologi
B
Religion
C
Samfundsfag
C
Samfundsfag
B
Tysk
C
Tysk
B

Bemærk: Hvis du vil læse mere end fire fag, skal du kontakte en studievejleder for at tilmelde dig. 

Har du spørgsmål?