Til Menu  

Daghold

Randers HF & VUC tilbyder en række fag på HF-enkeltfag på A-, B- og C-niveau.
C er det laveste gymnasiale niveau, mens A er det højeste.

Se oversigt med skematider for foråret 2019

Vær opmærksom på, at helårsforløb som regel ændrer skema efter nytår. 

HF-enkeltfag:
FAG:
NIVEAU:
Billedkunst
C
Biologi
C
Biologi
B
Dansk
A
Dansk
C
Design og arkitektur
C
Engelsk
B
Engelsk
C
Erhvervsøkonomi
C
Filosofi
C
Fysik
C
Geografi
C
Historie
B
Idræt
B
Idræt
C
Kemi
B
Kemi
C
HF-enkeltfag:
FAG:
NIVEAU:
Matematik
B
Matematik
C
Mediefag
C
Mediefag
B
Musik
C
Psykologi
B
Psykologi
C
Religion
C
Samfundsfag
B
Samfundsfag
C
Vil du studere hjemmefra?
Har du spørgsmål?