Til Menu  

Daghold

Randers HF & VUC tilbyder en række fag på HF-enkeltfag på A-, B- og C-niveau.
C er det laveste gymnasiale niveau, mens A er det højeste. 

HF-enkeltfag:
FAG:
NIVEAU:
Billedkunst
C
Biologi
B, C
Dansk
A
Design
C
Engelsk
B
Erhvervsøkonomi
C
Fysik
C
Geografi
C
Historie
B
Idræt
B, C
Kemi
B, C
HF-enkeltfag:
FAG:
NIVEAU:
Matematik
B, C
Mediefag
B, C
Musik
B, C
Psykologi
B, C
Religion
C
Samfundsfag
B, C
Tysk
B, C
Har du spørgsmål?